Yetenek Çözümleri

Şirketler Açısından

 • Sürekli değişen ve gelişen global rekabet koşullarında fark yaratacak geleceğin liderlerini bulma ve yetiştirme
 • Etkili ve sistemli bir programla organizasyonel performansı arttırma
 • Şirketin işveren olarak, şirket dışındaki bilinirliğini ve”işveren marka” değerini yükseltme
 • Şirketi gelecekte yönetme potansiyeli olan yeteneklerin aidiyetlerini arttırma

Katılımcılar Açısından

 • Performansa etki eden güçlü ve gelişmesi gereken alanlara odaklanarak kişisel farkındalığını arttırma
 • Kendilerine liderlik ve iş yönetimi kapasiterlerini daha da arttıracak araçlar ve metotlar sunma
 • Şirketteki farklı birimlerin işleyişi ve entegrasyonunu anlayarak gelişme fırsatı sunma
 • Kişisel kariyer beklentileri ile organizasyonun ihtiyaçlarını birbiriyle uyumlandırarak optimum bir kariyer planı oluşturma

Yetenekleri geliştirmenin ve onları gelecek pozisyonlara hazırlamanın en güvenli yollarından biri de, tüm gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek komple bir program sunmaktır. Bu tarz programlar daha etkili bir gelişim sağladığı gibi, çalışan bağlılığını artırmada da önemli rol oynar.
Bireysel gelişim için yapılan çalışmalar gösteriyor ki, didaktik biçimde verilen bir sınıf eğitiminin bir beceriyi kazanma üzerindeki etkisi yalnızca 10%la sınırlıdır. Gerçekten bir beceriyi kazanmada en büyük etken, o beceriyi deneyimlemek olarak tanımlanıyor. Ayrıca başkalarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanma ve model oluşturabilmek de, çok değerli bir beceri kazanma kaynağı.

Bu nedenle sunduğumuz Liderlik Gelişim Programı çözümümüzde didaktik bir sınıf eğitim programı takip edilmemektedir. Her çalışma, anlatılanların akılda kalmasını sağlamak için, egzersizler ile sağ beyin ile sol beyin arasındaki bağlantıları kurarak kalıcılığı sağlayacak teknikler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ayrıca yaparak öğrenme becerisini geliştirecek vaka çalışmaları ve projeler tanımlanmaktadır. Modelleyerek öğrenmeyi desteklemek için örnek kişilikler ve konuk konuşmacılar ile film ve mizah ana unsurlar olarak kullanılmaktadır. Ayrıca katılımcıların günlük hayatlarında uygulamalarını desteklemek için eğitim sonrası takip, gözlem ve tazeleme süreçleri de tanımlanmıştır.

Ayrıca tüm sürece entegre biçimde Profesyonel Koçluk kullanılmaktadır. Düzenli bire-bir koçluk oturumlarıyla katılımcı ile deneyimli koç aşağıda belirtilen içerik üzerinde çalışırılar:

 • Vizyonu netleştirmek
 • Yaşam dengesini keşfetmek
 • İstenilen hedeflere ulaşabilmek için gerçekçi stratejiler geliştirmek
 • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak
 • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşımak
 • Anlamlı ilişkiler geliştirmek
 • Etkili liderlik tarzları geliştirmek

Yukarıda belirtilen adımlar sistemli bir şekilde takip edildikten sonra 4. adım olan Gelişim kısmında Yetenek Geliştirme Programı devreye girer. Bu program 3 ana modülden oluşur:

 • Farkındalık Yaratma
 • Gelişim Planı Oluşturma
 • Liderlik Akademisi

Liderlik Akademisi

 • Sınıf Eğitimi
 • Atölye Çalışmaları
 • Proje Çalışmaları
 • Birebir ve grup içi koçluk
 • “Action Learning” / Yaparak Öğrenme
 • Başkalarından Öğrenme

gibi birçok farklı aracın harmanından oluşturulmuş modüler bir eğitim sürecidir.

Bu uygulamanın ardından süreçteki 5 ve 6. adımlar da aynı sistematik içinde devreye sokulur.

Biz etkili bir yetenek yönetimi sürecini 6 adımda tarif ediyor ve aşağıdaki tabloda belirtilen hizmetleri entegre bir bakış açısıyla sunuyoruz:

 

Bu konuda farklı tanımlar ve açılımlar ortaya koymak her zaman mümkün. Biz Pusula Danışmanlık olarak kendi tarifimizi ortaya koyuyoruz:

Yetenek bizim için yeni bir durumla rahat başedebilen, yenilgilerinden dersler çıkarabilen, değişime açık ve hızlı öğrenen kişidir. Çözüme ulaşmak için her yolu dener. Alışılmadık işlerin zorluğundan zevk alır. Her şeyin özünü ve altında yatan yapıyı çabuk kavrar. Güçlü, gelişime açık yönlerini, fırsatlarını ve limitlerini iyi bilir. Kendine güvenir ve güvenilir. Sorumluluklarından kaçmaz.

Her kurum için yetenek tanımı kendi kurum kültürüyle paralel olarak şüphesiz ki değişebilir. Ancak her şirket, yukarıda tarifini yaptığımız tanımı ortak payda olarak alıp, üzerine kendi özelini ekleyecektir.

Mc Kinsey tarafından 90’lı yılların sonunda yapılan bir araştırma, şirketler için önümüzdeki 25 yılın en önemli rekabet unsurunu ortaya koymuştur: Yetenek. Milenium çağında iş dünyasına, yaratıcı fikirlerini operasyonel çeviklikle hayata geçirerek fark yaratan yetenekli profesyoneller damgasını vurmaya başladı.

Diğer taraftan 1980 sonrasında doğan “Y Kuşağı” gençleri artık iş hayatına katılmaya başladı ve beraberinde kendi “dünyalarını da” taşıdılar. Kuşağa adını veren “why” kelimesinin hakkını vererek herşeyi sorgulayan ve her adımında bir değer bulmaya çalışan bu kuşak değer bulamadığı noktada da kolayca vazgeçebiliyor. Teknolojinin içinde doğmuş, bilgiye ulaşmak için çok çaba sarfetmesi gerekmeyen ancak bu konforun yarattığı kararsızlık gel-gitlerine karışan sebat eksikliğiyle de yönetmekte zorlandığımız bu gençler, şüphesiz ki profesyonel hayata farklı bir renk getirdiler.

Bu genç profesyonellerin iş hayatında mutlu olabilmeleri ve yaptıkları işe anlam katabilmelerini ancak etkin bir yetenek yönetimi ile sağlayabiliriz.
Diğer taraftan “eskiler”le “yeniler”in şirketlerde ahenkle çalışabilmesi; kuşak farkına rağmen aynı dili konuşabilmesi ve karşılıklı beklentilerin doğru yönetilebilmesi de etkin bir yetenek yönetimiyle mümkün olabilir.

Doğru yeteneği doğru işte, doğru yöneticiyle olumlu bir iş ortamında çalıştırıyor ve geleceğe hazırlayabiliyorsanız bu işi en basit tanımıyla doğru yapıyorsunuz demektir