Organizasyonel Gelişim

Şirketlerin ücret ve çalışanı ödüllendirme stratejileri, yönetim şekli, kurum kültürü ve mevcut uygulamalarını göz önünde bulundurularak, yapılarına uygun, çalışan, gerçekten işe yarayan Performans Değerlendirme Sistemleri oluşturuyoruz. Bu sistemleri oluştururken altyapının kurulması, modelin oluşturulması, sürecin tanımlanmasından başlayıp, çalışan ve yöneticilerin anlamaları ve sahiplenerek etkin şekilde kullanmalarına kadar geçen her adımda entegre bir yaklaşım izliyoruz.

Biz hazırlanıp kağıt üstünde kalan sistemleri sevmiyoruz. Yaşayan, gelişen ve kullanılan, kullanıldıkça kendini yenileyen ve dönüşen sistemleri seviyoruz.

Şirketlerin yetenekler açısından cazip ve çalışanlar açısından adil bir ücretlendirme yapısına kavuşmalarını sağlamak için, İş Değerleme Sistemi’ni gözden geçiriyor ya da faktör puan yöntemi ile yapılandıyoruz. Ücret yapısının piyasadaki durumunu belirleyerek stratejiye uygun düzenlemeleri yapıyoruz.

Şirketlerin süreçlerini detaylı olarak analiz ettikten ve iş analizlerini yaptıktan sonra ideal organizasyonel yapılanmaya ilişkin de gerekli danışmanlığı sağlamaktayız.

Yetkinlik günümüzde çok moda bir kavram. Yetkinlik üzerine yapılan çok kısa bir araştırma dahi bu konuda oldukça fazla sayıda modeli karşımıza çıkarıyor. Her ne kadar bu modellerden bir tanesini “beğenip” kullanmak kolay bir seçenek gibi görünse de her şirketin kendi sektörel dinamikleri, kurum kültürü ve çalışanından beklediği davranışlar farklılaştığı için bu modellerin şirkete özel “dikilmesi” ve tüm organizasyonel süreçlere entegre edilmesi etkili ve kalıcı olan seçenektir.

Çalışma ortamımızın verimi dışarıdaki rekabette hızımızın garantisidir. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarla

 • Organizasyondaki rollerin anlaşılmasını
 • Sorumluluk alanlarındaki çakışan ve/veya boşta kalan alanların belirlenmesini
 • Pozisyonların iş analizlerinin yapılmasını ve ideal iş tanımlarının oluşturulmasını
 • Şirketler bünyesindeki ilgili Bölüm/Birim(ler)in organizasyondaki yerinin, iş süreçlerinin analiz edilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini ve
 • Kapsamlı iş profillerinin yapılmasını

vaat ediyoruz.

Şirketlerin kültürlerini tanımlama ve vizyonlarına uygun şekilde dönüştürme projelerinde destek veriyoruz. Bu çalışmalarımızı 3 ana başlıkta topluyoruz:

 • Mevcut Kültürün Tespiti
 • İdeal Kültürün Tanımlanması
 • Mevcut durum ile ideal arasındaki farkların ortadan kalkması için hareket planı oluşturulması

Bu çalışmaları yaparken

 • Vizyon
 • Misyon
 • Hedef ve Stratejiler
 • Şirketin ana değerleri
 • Şirketteki Bölüm/Birimlerin mevcut çalışma ve birbirleriyle iletişim esasları
 • Kültürün ve çalışma modellerinin oluşum nedenlerini detaylı olarak analiz ediyoruz.

Şirketlerin global rekabet koşulları içinde ayakta kalabilmesi ve her an değişen pazar dinamiklerine uyumlu iş sonuçları üretebilmesi ancak gelişen, öğrenen ve sürekli etkin çalışan bir organizasyonla mümkündür. Şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun organizasyonel kapasite iki unsura bağlıdır:

 • Sistem ve Süreçler
 • Çalışanlar

Bu iki unsurun sürekli geliştirilmesi ve birbirleriyle uyum içinde çalışmaları global rekabete rağmen büyümeyi başaran tüm şirketlerin olmazsa olmaz koşuludur.

Sunduğumuz Organizasyonel Gelişim Çözümleri ile şirketinizin içinde bulunduğu dinamiklere ve kültürüne uyumlu altyapıları oluşturmayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.