Koçluk

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda insanın kendini, yaşamı, varoluşunu sorguladığı, sorularına “hızlı” yanıtlar aradığı, modern çağın mekanik ihtiyaçlarının ve üretiminin yanı sıra tüm bunların “neden?” ve ne için?” yapıldığı ve “olduğu”nun sorgulandığı bir dönemdeyiz. Bu konuların artık sadece felsefe sohbetlerinde değil, günlük hayatın içinde, iş yaşamında konuşulur, tartışılır olduğunu görüyoruz.

devamı

Organizasyonel Gelişim

Şirketlerin global rekabet koşulları içinde ayakta kalabilmesi ve her an değişen pazar dinamiklerine uyumlu iş sonuçları üretebilmesi ancak gelişen, öğrenen ve sürekli etkin çalışan bir organizasyonla mümkündür. Şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun organizasyonel kapasite iki unsura bağlıdır:

   • Sistem ve Süreçler

   • Çalışanlar

devamı

Eğitim

Son yirmi yıl içinde bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması, bilgi çağı, bilgi toplumu gibi kavramlarla tanışmamıza neden olmuştur. Artık okullarda edindiğimiz bilginin bizi ömür boyu idare etmesi mümkün görünmüyor. Gün geçtikçe küresel oyuncuların daha fazla yer aldığı pazarlarda rekabet edebilirliğimizi sağlayabilmek ve sürdürebilmek için farklı düşünme, farklı iş yapma biçimi...

devamı

Yetenek Çözümleri

Mc Kinsey tarafından 90’lı yılların sonunda yapılan bir araştırma, şirketler için önümüzdeki 25 yılın en önemli rekabet unsurunu ortaya koymuştur: Yetenek. Milenium çağında iş dünyasına, yaratıcı fikirlerini operasyonel çeviklikle hayata geçirerek fark yaratan yetenekli profesyoneller damgasını vurmaya başladı.

Diğer taraftan 1980 sonrasında doğan “Y Kuşağı” gençleri artık iş hayatına katılmaya başladı ve beraberinde kendi “dünyalarını da” taşıdılar. 

devamı

Okunma 7417 defa