Kullanılan Öğrenme Modeli

Yetenekleri geliştirmenin ve onları gelecek pozisyonlara hazırlamanın en güvenli yollarından biri de, tüm gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek komple bir program sunmaktır. Bu tarz programlar daha etkili bir gelişim sağladığı gibi, çalışan bağlılığını artırmada da önemli rol oynar.
Bireysel gelişim için yapılan çalışmalar gösteriyor ki, didaktik biçimde verilen bir sınıf eğitiminin bir beceriyi kazanma üzerindeki etkisi yalnızca 10%la sınırlıdır. Gerçekten bir beceriyi kazanmada en büyük etken, o beceriyi deneyimlemek olarak tanımlanıyor. Ayrıca başkalarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanma ve model oluşturabilmek de, çok değerli bir beceri kazanma kaynağı.

Bu nedenle sunduğumuz Liderlik Gelişim Programı çözümümüzde didaktik bir sınıf eğitim programı takip edilmemektedir. Her çalışma, anlatılanların akılda kalmasını sağlamak için, egzersizler ile sağ beyin ile sol beyin arasındaki bağlantıları kurarak kalıcılığı sağlayacak teknikler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Ayrıca yaparak öğrenme becerisini geliştirecek vaka çalışmaları ve projeler tanımlanmaktadır. Modelleyerek öğrenmeyi desteklemek için örnek kişilikler ve konuk konuşmacılar ile film ve mizah ana unsurlar olarak kullanılmaktadır. Ayrıca katılımcıların günlük hayatlarında uygulamalarını desteklemek için eğitim sonrası takip, gözlem ve tazeleme süreçleri de tanımlanmıştır.

Ayrıca tüm sürece entegre biçimde Profesyonel Koçluk kullanılmaktadır. Düzenli bire-bir koçluk oturumlarıyla katılımcı ile deneyimli koç aşağıda belirtilen içerik üzerinde çalışırılar:

   • Vizyonu netleştirmek

   • Yaşam dengesini keşfetmek

   • İstenilen hedeflere ulaşabilmek için gerçekçi stratejiler geliştirmek

   • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak

   • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşımak

   • Anlamlı ilişkiler geliştirmek

   • Etkili liderlik tarzları geliştirmek