Performans Değerlendirme Sistemi

Şirketlerin ücret ve çalışanı ödüllendirme stratejileri, yönetim şekli, kurum kültürü ve mevcut uygulamalarını göz önünde bulundurularak, yapılarına uygun, çalışan, gerçekten işe yarayan Performans Değerlendirme Sistemleri oluşturuyoruz. Bu sistemleri oluştururken altyapının kurulması, modelin oluşturulması, sürecin tanımlanmasından başlayıp, çalışan ve yöneticilerin anlamaları ve sahiplenerek etkin şekilde kullanmalarına kadar geçen her adımda entegre bir yaklaşım izliyoruz.

Biz hazırlanıp kağıt üstünde kalan sistemleri sevmiyoruz. Yaşayan, gelişen ve kullanılan, kullanıldıkça kendini yenileyen ve dönüşen sistemleri seviyoruz.