İş Değerlenmesi ve Ücret Sistemi

Şirketlerin yetenekler açısından cazip ve çalışanlar açısından adil bir ücretlendirme yapısına kavuşmalarını sağlamak için, İş Değerleme Sistemi’ni gözden geçiriyor ya da faktör puan yöntemi ile yapılandıyoruz. Ücret yapısının piyasadaki durumunu belirleyerek stratejiye uygun düzenlemeleri yapıyoruz.