Yetkinlik Çalışması

Yetkinlik günümüzde çok moda bir kavram. Yetkinlik üzerine yapılan çok kısa bir araştırma dahi bu konuda oldukça fazla sayıda modeli karşımıza çıkarıyor. Her ne kadar bu modellerden bir tanesini “beğenip” kullanmak kolay bir seçenek gibi görünse de her şirketin kendi sektörel dinamikleri, kurum kültürü ve çalışanından beklediği davranışlar farklılaştığı için bu modellerin şirkete özel “dikilmesi” ve tüm organizasyonel süreçlere entegre edilmesi etkili ve kalıcı olan seçenektir.