Kurum Kültürü Çalışmaları

Şirketlerin kültürlerini tanımlama ve vizyonlarına uygun şekilde dönüştürme projelerinde destek veriyoruz. Bu çalışmalarımızı 3 ana başlıkta topluyoruz:

     • Mevcut Kültürün Tespiti

     • İdeal Kültürün Tanımlanması

     • Mevcut durum ile ideal arasındaki farkların ortadan kalkması için hareket planı oluşturulması

Bu çalışmaları yaparken

     · Vizyon

     · Misyon

     · Hedef ve Stratejiler

     · Şirketin ana değerleri

     · Şirketteki Bölüm/Birimlerin mevcut çalışma ve birbirleriyle iletişim esasları

     · Kültürün ve çalışma modellerinin oluşum nedenlerini detaylı olarak analiz ediyoruz.