‘Koçluk’ Süreci

‘Koçluk’ Süreci

Birinci Aşama - Analiz


Bu aşamada, kurumun ve / veya koçluk alacak kişilerin hedefleri, ihtiyaçları ve öncelikleri değerlendirilir.
Kurumsal koçluk programında, koçluk alacak kişi/kişilerle ilgili, varsa mevcut yetkinlik analizleri, performans değerlendirme sonuçları, yönetici ve IK’nın görüş ve değerlendirmeleri ilişkin bilgi toplanmaya çalışılır.

İkinci Aşama - Uygulama

Bu değerlendirmeler sonrasında koçluk görüşmelerine başlanır.
Koç farklı yöntem ve uygulamalarla koçluk hizmeti alan kişi/kişilerin iş yapış tarzı iş sonuçları, somut performans göstergeleri ile yöneticisi/ iş arkadaşları tarafından algılanışı ve
diğer konularda gelişim ve değişim amaçlı çalışmalar yaparlar. Çalışmanın başlangıcında önemli bir nokta koçluk alan kişi/kişilerin gelişim alanları konusunda mutabık olması ve değişime istekli olmasıdır.

Koç gerektiğinde ev ödevleri verir, birlikte vaka analizleri yapılır, alternatif davranış şekilleri, yaklaşımlar ve bunların iş sonuçlarına etkisi tartışılır. Yeni yaklaşım ve tutumlar belirlenir ve uygulama yolları
geliştirilir.

Üçüncü Aşama - Geri Bildirim ve Değerlendirme

Her koçluk görüşmesi sonunda koçluk alan kişi/kişilerin görüşmeden kazanımları hakkında geribildirim alınır.
Ayrıca kurum tarafından koçluk alan kişilerin gelişimine yönelik geribildirim ve raporlama talep edilirse, koçluk hizmeti alan kişi/kişilerin bilgisi dahilinde ve kişiye özel bilgilerin gizli kalması koşulu ile, çalışmanın belli dönemlerinde (3 ya da 6 aylık periodlarda) IK ve doğrudan bağlı olduğu yöneticisi ile gelişim değerlendirilir. Aynı zamanda kişi/kişilerin gelişim alanlarına ilişkin hedefleri üzerinde gösterdiği değişim konusunda geri bildirim alınır.