Bu başlıklar altında yürüttüğümüz koçluk çalışmalarında kullandığımız araçlar:

Bu başlıklar altında yürüttüğümüz koçluk çalışmalarında kullandığımız araçlar:

     Beklentilerin Netleştirilmesi

     · Koçluk Öncesi Beklentileri Belirleme Formu
     · Gelişim Yolunda Değerlendirme Anketi

     Hedef Belirleme Araçları

     · SWOT Analizi Çalışması
     · Kişisel Vizyon Çalışması
     · Başarı Engelleri Formu
     · Kişisel Denge Çemberi
     · Profesyonel Denge Çemberi
     · Liderlik Denge Çemberi

    Davranış Tarzları Envanteri

     Kariyer Gelişimi Araçları

     · Kariyer Matrisi
     · Kariyer Senaryosu Yazma

     Çatışma Çözme Araçları

     Zaman Yönetimi Envanteri

     Zaman Yönetimi Araçları

     İletişim Araçları

     Güçlü Sorular

     Temel Değerleri Belirleme Listesi

Koçluk oturumlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni araçlar eklenebilmektedir.