Pusula ‘Koçluk’ Programlarının Kapsamı

Pusula Koçluk Programları’nın genel içerik / kapsamı aşağıda belirttiğimiz ana konu başlıklardan oluşmaktadır:

   • Vizyonu netleştirmek

   • Yaşam dengesini keşfetmek

   • İstenilen hedeflere ulaşabilmek için gerçekçi stratejiler geliştirmek

   • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak

   • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşımak

   • Anlamlı ilişkiler geliştirmek

   • Etkili liderlik tarzları geliştirmek