Eğitim

Son yirmi yıl içinde bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması, bilgi çağı, bilgi toplumu gibi kavramlarla tanışmamıza neden olmuştur. Artık okullarda edindiğimiz bilginin bizi ömür boyu idare etmesi mümkün görünmüyor. Gün geçtikçe küresel oyuncuların daha fazla yer aldığı pazarlarda rekabet edebilirliğimizi sağlayabilmek ve sürdürebilmek için farklı düşünme, farklı iş yapma biçimi ve farklı yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Bilgi kavramı Latince “informato” kökünden gelmekte, “biçim verme”, “biçimlendirme” anlamı içermektedir. Bireylerin, kurumların da yeni çağa uyum sağlayabilecek şekilde – belki de sürekli- kendilerini yeniden şekillendirmeleri gereken döneme giriyoruz.

Biz, Pusula olarak sizi yeni çağa ayak uydurabilmek için dört koldan değişim gelişim hizmetlerimizle sarıyoruz. Bunların içinde eğitimin kritik bir yeri var, çünkü yaşam boyu değişime ve gelişme ilkesinin en canlı yaşandığı platform eğitim. Pusula ekibi olarak, bu süreçte size en üst düzey desteği verebilmek için kendimize yaptığımız en büyük yatırım, kendi gelişim ve eğitim faaliyetlerimiz.

Hayatınızın herhangi bir alanında ilerlemek için yolunuzu açacak becerileri, gücünü güneyin sıcaklılığından ve pozitif enerjimizden alan yaratıcı öğrenme tekniklerimizle, bu yolda bulacaksınız.