BİZ BİR TAKIMIZ (Açık Alan – Kapalı Alan)


Amaç


Bugün, iş dünyasında yerini almak isteyen bireyler için bir “zincirin halkası” olabilmek çok önemliyken, kurumlar için de bünyelerindeki en zayıf halka/halkaları güçlendirmek ve diğer halkalar arasındaki yerini almaları için onları desteklemek önemini şiddetle sürdürüyor. Bu program ile her bir halkanın takım çalışmasının oluşmasında ve pekişmesinde yer alan süreçleri kavrayıp benimsemesi; takımın bir üyesi olarak kendi rollerinin önemini anlaması ve etkili takım çalışmasının oluşumu için sahip olması gereken becerileri “yaşayarak öğrenme” ilkesinden hareketle deneyerek kazanması hedeflenmektedir. Katılımcılar canlı, aktif ve keyifli bir ortamda, farklı yapıdaki diğer takım arkadaşlarının farklılıklarının farkında olarak, ortak çözüme ulaşma stratejileri geliştirecekler ve takım halinde çalışmanın faydalarını ve zorluklarını yaşadıkları deneyimler sayesinde fark edeceklerdir. Bu deneyimler katılımcıları çalışma hayatlarında benzer durumlarla karşılaştıklarında güçlü ve donanımlı kılacaktır.

Kapsam


Bu programda katılımcılar, insanların çeşitli ve yoğun kişiler arası ilişkiler yaşamalarını sağlayacak kurguya sahip bir dizi düşük aktiviteli oyun, egzersiz ve alıştırmalar içinde yer alırlar. Bu simulatif kurgular, zorluklar ve baskı altında ortak hedefe doğru birlikte çalışmayı ve başarma güdüsünü harekete geçirmektedir. Kapalı ve/veya açık alanda yürütülen program içeriğinde yer alan etkinlikler sırasında hissedilenler ve yaşananlar, etkinlik sonrasında danışmanlar tarafından çözümlenir ve katılımcılarla birlikte tartışılır. Böylelikle etkinliklerle gerçek yaşam arasındaki bağlantıların kurulması sağlanır.

 • Takım çalışması neden gereklidir?
 • Grup ve takım çalışması arasındaki farklar
 • Takım olma sürecinin aşamaları:
 • Etkili takım çalışması için gereken temel unsurlar ve beceriler
  • Takım üyeleri arasındaki farklılığın sinerjiye dönüştürülesi
  • Güven
  • İletişim
  • Birlikte problem çözme / İşbirliği
  • Kaynaşma / Takım ruhunun geliştirilmesi

  Kimler Katılabilir?


  Bu eğitim takım olarak iş görme becerileri arttırılmaya çalışılan tüm çalışanlar için önerilir.

  İdeal Süre


  Eğitimin firmaların beklentilerine, katılımcıların profiline ve sayısına göre 1 ya da 2 gün süreli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

  Katılımcı Sayısı


  Program en fazla 50 kişilik gruplarla yürütülmektedir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Takım çalışması ve işbirliği
  İletişim
  Kişilerarası etkili iletişim
  Problem çözme
  Karar alma
  Tutarlılık (doğruluk/güvenilirlik)
  Kişisel farkındalık

  Sunulan Fayda


  • Katılımcılar birbirleri ile kısa sürede kaynaşacak ve etkili bir takım olabilmek için sahip olmaları gereken becerileri deneyerek kazanacaklardır.
  • Eğitimin içeriğinde yer verilen özel uygulamalar ile katılımcılar birbirlerinden nasıl farklı olduklarını ve davrandıklarını, bu farklılıklarla nasıl baş edebileceklerini öğreneceklerdir.
  • Zorluklar ve baskı altında ortak hedefe doğru birlikte çalışma ve başarma güdüsü harekete geçirilecektir. Sinerji yaratarak problem çözmenin yanı sıra etkili takım çalışması ile ulaşılan başarılı sonuçların yarattığı yüksek motivasyonu, katılımcılar iş ortamlarına da olumlu yönde yansıtacaklardır.

   

TAKIM GELİŞTİRME PROGRAMI


Amaç


Bu programın amacı, katılımcılara kurumun misyonu ve ortak öncelikleri doğrultusunda, aynı yöne bakabilmeleri (ortak bir dil oluşturulması) ve etkili bir ekip oluşturabilmeleri yönünde destek vermektir. Atölye (workshop) çalışması şeklinde yürütülen bu çalışma sonunda katılımcılar davranış tarzlarının farklı olmasından kaynaklanabilecek olası çatışmalar yerine, bu durumu sinerjiye dönüştürebilecekleri bir fırsat elde etmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra ekibin daha etkili işleyen bir takım olma, ekip ya da bireysel olarak hedef koyma, bu hedefler doğrultusunda harekete geçme, engelleri fark etme ve onlarla başa çıkabilme ve etkili geribildirim verebilme becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam


Bu çalışmada izlenen süreç aşağıdaki gibidir;
I. ÖN ÇALIŞMA
Bu aşama, çalışmaya katılacak kişileri ve kurumu daha yakından tanımayı, kurumsal ve kişisel beklentileri ve ihtiyaçları anlamayı ve atölye çalışmasına girdi sağlayacak test uygulamalarını içermektedir.
II. ATÖLYE ÇALIŞMASI (WORKSHOP)
 • “Davranış Tarzları“ modeli ve uygulama sonuçlarının yorumlanması
 • “Etkili Geribildirim Verme ve Alma” uygulaması ile kişisel aksiyon planları oluşturulması
 • Kurumun/bölümün etkili işleyişini sağlamaya yönelik takım aksiyon planlarının oluşturulması

 • Talep edildiği durumda, bu çalışma sürecinin katılımcılar için daha keyifli ve verimli geçmesini sağlayacak yoga, meditasyon, ritim çalışması vb. aktivitelere de yer verilmektedir.

  Kimler Katılabilir?


  Ağırlıklı olarak üst düzey yönetim kadroları ile yürütülmekte olan bu program, yeni oluşturulmakta olan veya ekip-içi / ekipler-arası çatışmaların yaşandığı gruplar için de önerilir.

  İdeal Süre


  Program firmaların beklentilerine ve katılımcı sayısına göre 2 ya da 3 gün süreli olarak gerçekleştirilmektedir.

  Katılımcı Sayısı


  Yönetim ekipleri için en fazla 10-12 kişi, bölümler için ise fazla 20 kişilik gruplarla program yürütülmektedir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Kişisel farkındalık
  Organizasyonel farkındalık
  Kişilerarası etkili iletişim
  Takım çalışması ve işbirliği
  İletişim
  Departmanlarüstü bakış / anlayış

  Sunulan Fayda


  • Üst düzey yönetim kadroları, günlük yoğun çalışma tempoları dışına çıkıp, kurumun misyonu ve ortak önceliklerine odaklanarak, aynı yöne bakan ve ortak bir dili konuşan etkili bir ekip oluşturabilmek için kendilerini ve ekiplerini değerlendirecekler ve ideal takım olma yolunda aksiyona geçmeye başlayacaklardır.
  • Yeni oluşturulan ya da yeni takım üyelerinin eklendiği ekipler, sağlam bir alt yapı oluşturulma yönünde il adımı atacaklardır.
  • Ekip-içi ya da ekipler-arası çatışmalar / uyuşmazlıklar azalacak ve takım ruhu yeniden canlandırılacaktır.

   

Table of Contents