POZİTİF İNSAN İLİŞKİLERİ I


Amaç


Kişisel gelişim ve değişim uzun, bazen de sancılı bir süreç... İnsanın kendini ve başkalarını derinlemesine tanıması ve anlaması, kişilerarası ilişkilerinde yaşadığı problemlerin kaynağını doğru algılaması ve sağlıklı iletişim için sahip olduğu bilgi ve becerileri hayata geçirmesi için uzun soluklu bir yolculuğa çıkması neredeyse şart gibi.
Bu uzun soluklu eğitim/gelişim programının amacı, katılımcılara kişisel ilişkilerinde ve gelişimlerinde daha etkili ve verimli olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu dönem sonunda katılımcılar, yaşamlarının bütününde (özel ve iş) başarılı ilişkiler sürdürebilme iç görüsüne sahip olacaklar ve tartışılan kavramları yaşamlarına nasıl geçireceklerine ilişkin ipuçları alacaklardır.

Kapsam


Program, birbirini tamamlayıcı nitelikteki konu başlıklarının işlendiği 7 ana modülden oluşmaktadır.
Modül I: Pozitif İnsan İlişkileri İçin 4/4'lük Yaşam
Modül II: Kendimi/Diğerlerini Ne Kadar Tanıyorum: Davranış Tarzları Modül III: Helikopter Bakışı, 360 Derece Bakış: Algı Farkları
Modül IV: Zorlandığımız Kolay Beceri: Aktif Dinleme
Modül V: Çatışma Yönetimi
Modül VI: Etkili Geribildirim Verme ve Tabii ki Alma
Modül VII: Pozitif Düşünme, Pozitif Duygu Üretme

Kimler Katılabilir?


Bu program, firmalarda ekip çalışması içinde yer alan hemen her pozisyonundaki çalışan için önemli faydalar sağlayacaktır. Ülke genelinde operasyonu ve ekipleri bulunan büyük ulusal/uluslararası firmaların çalışanları bu eğitimin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İdeal Süre


Programda yer alan her bir modül, her hafta, haftada 1 gün, 3-4 saatlik oturumlarda işlenmektedir. Programın süresi modüllerin sayısı ile bağlantılı olup, firma ve katılımcıların beklentileri ve zaman planına göre düzenlenebilir.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 15 kişidir.
etkili ve verimli olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır

Desteklenen Yetkinlikler


Kişisel farkındalık
Kişilerarası etkili iletişim İletişim
Müşteri odaklı hizmet Çatışma yönetimi

Sunulan Fayda


 • Katılımcılar kendilerini ve diğerlerini derinlemesine anlayacak, iletişimde yaşadıkları zorlukların nedenleri ile olası çözüm yollarını daha net kavrayacak, özel ve iş hayatlarında daha etkili ilişkiler kurup ve sürdüreceklerdir.
 • Katılımcılara kazandırılan beceriler, kurum bünyesinde bölüm-içi ve bölümler-arası iletişimi güçlendirecek, yaşanan olası çatışmalar azalacak ve takım olarak var olma anlayışı artacaktır.

POZİTİF İNSAN İLİŞKİLERİ II


Amaç


Programın daha zenginleştirilerek yönetici pozisyonundaki çalışanlara yönelik tasarlanmış olan bu versiyonu ile katılımcılara, yönetim kademesindeki diğer kişiler ve kendi ekipleri ile olan kişisel ilişkilerinde daha etkili ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dönem sonunda katılımcılar, yaşamlarının bütününde (özel ve iş) başarılı ilişkiler sürdürebilme iç görüsüne sahip olacaklar ve tartışılan kavramları yaşamlarına nasıl geçireceklerine ilişkin ipuçları alacaklardır.

Kapsam


Program, birbirini tamamlayıcı nitelikteki konu başlıklarının işlendiği 10 ana modülden oluşmaktadır.
Modül I: Pozitif İnsan İlişkileri İçin 4/4'lük Yaşam
Modül II: Kendimi/Diğerlerini Ne Kadar Tanıyorum: Davranış Tarzları
Modül III: Helikopter Bakışı, 360 Derece Bakış: Algı Farkları
Modül IV: Zorlandığımız Kolay Beceri: Aktif Dinleme
Modül V: İnsanları Kazanmak, Küçük İlişki Oyunları / TA
Modül VI: Çatışma Yönetimi
Modül VII: Duygusal Zekamızı Bileyelim: Doğru Yerde Doğru Tepki
Modül VII: Etkili Geribildirim Verme ve Tabii ki Alma
Modül IX: Koçluk Duruşu ile Yönetmek
Modül X: Pozitif Düşünme, Pozitif Duygu Üretme

Kimler Katılabilir?


Bu programın ana hedef kitlesi, ekip/ekiplerin lideri olarak görev yapan yetkili, yönetici adayı ve ilk kademe yöneticilerdir.

İdeal Süre


Programda yer alan her bir modül, her hafta, haftada 1 gün, 3-4 saatlik oturumlarda işlenmektedir. Programın süresi modüllerin sayısı ile bağlantılı olup, firma ve katılımcıların beklentileri ve zaman planına göre düzenlenebilir.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 15 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Kişisel farkındalık
Kişilerarası etkili iletişim
İletişim
Müşteri odaklı hizmet
Çatışma yönetimi
Yönetim becerisi ve Liderlik

Sunulan Fayda


 • Katılımcılar bir ekip lideri olarak kendilerini, takım arkadaşlarını ve diğerlerini derinlemesine anlayacak ve iletişimde yaşadıkları zorlukların nedenleri ile olası çözüm yollarını kavrayacak, özel ve iş hayatlarında daha etkili ilişkiler kurup ve sürdüreceklerdir.
 • Kurum bünyesinde bölüm-içi ve bölümler-arası iletişim güçlenecek, yaşanan olası çatışmalar azalacak ve aynı dili konuşan bir yönetim ekibi ile departmanlar üstü bakış anlayışı arttırılacaktır.

 

İLERİ SEVİYE POZİTİF İNSAN İLİŞKİLERİ DEĞİŞİM BAŞLIYOOOORRRRR


Amaç


"Pozitif İnsan İlişkileri" programı ile katılımcılarda özellikle kendilerini / başkalarını daha iyi tanıma ve kişilerarası anlayışlarını geliştirmelerine yönelik büyük bilgi birikimi ve kişisel farkındalık geliştirmeyi amaçlamıştık. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki insanın kişisel gelişime yönelik kendisinde bir değişim yaratması sanıldığı kadar kolay değil. Bu noktadan hareketle, "İleri Seviye Pozitif İnsan İlişkileri" programı ile katılımcıların "Pozitif İnsan İlişkileri" programında edindikleri farkındalık ve bilgi birikimlerini hayata geçirmelerini destekleyici çalışmalar yaparak, kişisel değişim sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.

Kapsam


Program, 5 ana modülden oluşmaktadır.
Modül I: Kendimizi Tanımak İçin Daha Derinlere İniyoruz
Modül II: Kişisel Değişimimizde İpler Elimizde
Modül III: Kararında Olumlu Olma Yolundayız
Modül IV: Sistematik Düşünme İle Kendini Etkili İfade Ediyoruz
Modül V: Değişimi Sahneliyoruz

Kimler Katılabilir?


Bu program ile "Pozitif İnsan İlişkileri I ve II" programında katılımcılara kazandırılmaya çalışılan bilgi ve becerilerin davranışlara yansıtılması hedeflendiği için, sadece bu programları tamamlayanlar katılabilir.

İdeal Süre


5 hafta sürecek olan program haftada 1 gün, 4 saatlik oturumlar şeklinde yürütülecektir.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 15 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Kişisel farkındalık
Kişilerarası etkili iletişim
İletişim

Sunulan Fayda


 • Katılımcılar bu program sonunda "Pozitif İnsan İlişkileri" programında edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirerek, kişisel değişim süreçlerini başlatacaklardır.
 • Kurum içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi ve attırılması, kurumun organizasyonel gelişim ve iş sonuçlarına yönelik hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.
 •  

KİŞİLER ARASI ETKİLİ İLETİŞİM


Amaç


Eğitimin amacı, katılımcılara kişiler arası iletişimde daha etkili ve verimli olabilmek için gerekli tavır ve becerileri kazandırmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, yaşamlarının bütününde (özel ve iş) başarılı ilişkiler sürdürebilme iç görüsüne sahip olacaklar ve tartışılan kavramları yaşamlarına nasıl geçireceklerine ilişkin ipuçları alacaklardır. Bu program, iletişim becerileri ile ilgili teorik bilgiler ve katılımcıların aktif olarak yer alacağı uygulamalı çalışmalardan oluşmaktadır.

Kapsam


 • Etkili iletişim deyince ne anlıyoruz?
 • Hepimiz birbirimizden farklıyız; Davranış Tarzlarımız
 • Farklı davranış tarzlarını anlamak ve sinerjiye dönüştürmek
 • Algılama: Tehlikeli varsayımlar: varsanımlar
 • Varsayımlardan kurtulma
 • Zorlandığımız kolay beceri: Dinleme
 • Empati kavramının hâl edilmesi
 • İletme
 • Beden dilinin iletişimde etkisi
 • Stres altında kendimizi nasıl ifade ediyoruz?
 • Saldırgan, Pasif, Güvenli (assertive)
 • Hayır kelimesini kullanmadan "Hayır" diyebilmek
 • Yaşamımıza dair seçim özgürlüğümüz: Proaktif mi?, Reaktif mi?
 • Ekip çalışmasında etkili iletişimin rolü

 • Kimler Katılabilir?


  Bu program, firmalarda yer alan hemen her pozisyonundaki çalışan içindir.

  İdeal Süre


  Eğitimin yukarıdaki içeriğe uygun süresi 2 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 16 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Kişisel farkındalık
  Kişilerarası etkili anlayış
  İletişim

  Sunulan Fayda


  • Katılımcılar kendilerini ve diğerlerini derinlemesine anlayacak, iletişimde yaşadıkları zorlukların nedenleri ile olası çözüm yollarını daha net kavrayacak, özel ve iş hayatlarında daha etkili ilişkiler kurup ve sürdüreceklerdir.
  • Katılımcılara kazandırılan beceriler, kurum bünyesinde bölüm-içi ve bölümler-arası iletişimi güçlendirecek, yaşanan olası çatışmalar azalacak ve takım olarak var olma anlayışı artacaktır.
  •  

ETKİLİ GERİ BİLDİRİM VERME VE ALMA


Amaç


Bu eğitimin amacı, katılımcıların gelecekte yönetim kademesinde olmaları gereği astlarını geliştirme sorumluluklarını yerine getirmeleri için "etkili geribildirim verme" yetkinliklerinin gelişimine destek olmaktır. Eğitimde katılımcılar, etkili geribildirim verme ile ilgili kendilerine aktarılan teorik bilgileri çok sayıda vak'a veya rol canlandırması ve grup çalışmaları ile hayata geçirme imkânına sahip olacaklardır.

Kapsam


 • Geribildirim nedir? Neden önemlidir?
 • Geribildirim alanın ve verenin rolleri: Nedir? Ne değildir?
 • Etkili geribildirim adımları
  • Kendini tanı
  • Karşındakinin potansiyelini harekete geçir
  • Rahatlatma
  • Rapor kurma – duygusal köprü oluşturma
  • İletişim (dinleme, güçlü sorular vb.)
 • Hissedilebilir, ölçülebilir, sürdürülebilir performans artışı için süreci yönetmek
 • Geribildirim sürecinde kişisel ve toplumsal zaaflarımız / defolarımız
 • Etkili geribildirimin yol haritası – SBI (situation, behaviour, impact) yaklaşımı
 • Yapıcı ve yıkıcı geribildirim: Kazançlarımız vs. kayıplarımız

Kimler Katılabilir?


Kurumlardaki tüm çalışanlar

İdeal Süre


Eğitimin süresi 1 gündür.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Rapor kurabilme
Derin dinleme
Duygu kontrolü
Kararlılık

Sunulan Fayda


 • Bu yetkinliği kazanmış olmak katılımcıların, iş ortamında hem daha etkili ve sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine, hem de yaptıkları işten ve aldıkları iş sonuçlarından tatmin, başarı duygusu yüksek ve üretkenliği artmış bir ekip ile işbirliği içerisinde çalışmalarına olanak sağlayacaktır.
 • Kurum açısından ise kurum içi sağlıklı ilişkilerin temin edilmesi için temel oluşturacaktır.

 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ


Amaç


Çatışma ortamında yer almak, günümüz insanının çalışma ve özel yaşamlarının doğal bir parçası halini almıştır. Bir çatışmanın sona ermesi, doğası gereği insanların zihinlerinde kazanç ya da kayıpla özdeşleşmektedir. Oysa dünyada hemen hiçbir durumda tek bir kazanan ya da kaybeden yoktur. Bu seminerde katılımcılar, çeşitli çatışma durumlarıyla nasıl başedebileceklerini deneyimleyerek öğreneceklerdir. Kendilerini derinlemesine tanıma fırsatı bulacaklar, daha esnek bakış açısı kazanacaklar, popüler adıyla daha yüksek EQ'ya (Duygusal Zekaya) sahip olabilmek için ipuçları elde edeceklerdir.

Kapsam


 • İçsel çatışmalar
 • Kişilerarası çatışmalar
 • Farklı davranış tarzlarını anlamak ve sinerjiye dönüştürmek
 • Grup içi çatışmalar
 • Gruplar arası çatışmalar
 • Çatışma kaynakları
 • Çatışmalara yaklaşımlar ve kişisel tarzlar
 • Çatışmalarla başa çıkma
 • Kazan/kazan yaklaşımı

 • Kimler Katılabilir?


  Kurumsal dünya içinde yer alan tüm çalışanlar

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 12 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Kişisel farkındalık
  Duygu kontrolü
  Etkili iletişim
  Problem Çözme

  Sunulan Fayda


  • Farklılıkların tahammül ve takdir edildiği bir kurum kültürü yaratılacaktır.
  • Katılımcılar duygularını ve davranışlarını kontrol etmeyi öğrenerek diğer kişi ve departmanlara model olacaklardır.
  •  

Table of Contents