İŞ YAŞAMINDA PROFESYONELLİK


Amaç


Bu programın amacı, okul ya da iş dışı yaşamdan kurumsal yaşama geçerken genç çalışanların değer, tutum ve davranışlarını şekillendirmelerine destek vermektir. Yaşları gereği katılımcıların Y jenerasyona mensup olduğundan hareketle program, bol miktarda mizah, egzersiz ve uygulamalar kullanılarak yürütülecektir.

Kapsam


 • Profesyonel Davranış:
  • Profesyonel Davranış Nedir, Ne Değildir: Cümle Tamamlama, Çağrışımlar…
  • Profesyonellik iyi de Nereye Kadar: Münazara
  • Profesyonellerden Kurumlar Ne Bekler? Profesyoneller Kurumlarından Ne Bekler?
  • Profesyonelliğin Yetkinlikleri: “Sen profesyonel bir kurumun resmini çizebilir misin………?”
  • Kendini Yönetmek/ İmaj Yönetimi
   • Görüntü Yönetimi: “Ayna ayna! Var mı benden daha……”
   • Profesyonel / yetişkin tavır: “Eyvah artık büyüdüm..: sorumluluklarım var”
   • “Esneğim, öğrenmeye açığım, hatalarımın sorumluluğunu alıyorum, dediklerimin arkasındayım…”
   • İş ahlakı, etik ilkeler: “Göründüğüm gibi olurum, olduğum gibi görünürüm”
   • İşi/Zamanı Yönetmek
    • Değerlerim, uzun vadeli hedeflerim, günlük işlerim: “hepsi aynı ipte mi?”
    • “Ajandamı temizledim, yaşasın endorfin!!!”
    • İlişkileri Yönetmek: İş Adabı, Konuşma Adabı, Selamlaşma Adabı, Haberleşme Adabı, Toplantı Adabı, Protokol Adabı… ( Ne Çok Varmış…., hepsinin altından kalkmak için çooook çalışmam lazım çook!!!!)
     • İş Hayatında Nezaket Ve Görgü Kuralları
     • Prffsynll iltşm: “Slm, naaabeeer? …. Hadi görüşürüz, byeee…” demenin ne zararı var ki?

     Kimler Katılabilir?


     İş hayatına yeni başlayanlar

     İdeal Süre


     Eğitimin süresi 2 gündür.

     Katılımcı Sayısı


     İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

     Desteklenen Yetkinlikler


     Profesyonel Duruş
     Kişisel imaj

     Sunulan Fayda


     Eğitim içinde bir yandan şirketin kültür ve değerleri ile örtüşen profesyonel yaşama ilişkin bilgi paylaşımı yapılırken bir yandan da kurumsal davranışa ilişkin farkındalığı artıran tartışma ortamı yaratılarak katılımcıların farklı bakış açılarından bakmaları sağlanacaktır.

      

KİŞİSEL FARKINDALIK


Amaç


Bu program, katılımcıların, kendilerini ve birlikte çalışacakları diğer kişileri daha yakından tanıma ve anlama yoluyla kişisel farkındalıklarını geliştirmelerini hedeflemektedir.

Kapsam


 • KENDİNİ/BAŞKALARINI DERİNLEMESİNE TANIMA VE ANLAMA
  • Davranış Tarzları – Kendi davranışlarını ve diğerlerininkini derinlemesine tanıma ve anlama; farklılıklarla baş edebilme
  • Kişisel SWOT - Kendini değerlendirme yetisini geliştirme
  • Vizyon ve Misyon – Hayat amacını ve gelecek hedeflerini belirleme
  • Potansiyellerinin farkına varmaları - Yaşamın 4 temel alanı (fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlar) üzerinde yatırımlar yaparak dengeli bir yaşam sürdürme
  • DİĞERLERİ İLE ETKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRME
   • Kendileriyle yüzleşme - Başkaları ile iletişimde kendi %50’ne odaklanma
   • Diğerleri ile ilişkide olumluya odaklanma – Pozitif bakış açısı

   Kimler Katılabilir?


   Genç profesyoneller

   İdeal Süre


   Eğitimin süresi 2 gündür.

   Katılımcı Sayısı


   İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

   Desteklenen Yetkinlikler


   Kişisel Farkındalık

   Sunulan Fayda


   Bu program ile,
   • katılımcıların kendilerini daha derinlemesine tanımaları,
   • kişisel gelişim hedefleri belirlemeleri,
   • hedeflerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyacakları motivasyon, geribildirim planlama ve uygulama süreçlerinin farkında olmaları,
   • başkaları ile olan iletişimlerinin kalitesini arttırmaları sağlanacaktır.

    

YARATICI PROBLEM ÇÖZME VE İNOVATİF DÜŞÜNME


Amaç


Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık “kutuların dışında düşünmek” de yetmiyor. Son 30–40 yıl içinde yaşanan değişiklikler baş döndürücü olmanın da ötesine geçti, hayallerimizi dahi zorluyor. Dünyayı yerinden sarsacak buluşlar yapamasak da kendi etki alanımızdaki problemleri farklı bir çerçeveden algılayarak çözmek ve yaşamın her alanında iyileştirmeler gerçekleştirmek bizden asgari beklenenler. Seminerin amacı, katılımcıların problem çözme ve çözüm üretme kapasitelerinin farkına varmalarını sağlamak ve var olan yaratıcı düşünme potansiyellerini geliştirerek yenilikçi düşünme ve davranma süreci başlatmaktır.

Kapsam


 • Problemin tanımlama, farklı algılama
 • Yaratıcılığın psikolojisi
 • Beynimizin halleri, faaliyetleri: Potansiyelimiz ne kadar..
 • Çocukluktan yetişkinliğe geçerken yaratıcılığımıza neler oluyor
 • Eğlenmenin/gülmenin yaratıcılığa etkisi
 • Kalıpların dışında düşünebilme becerisi
 • Yaratıcı fikir üretme teknikleri
 • Yaratıcı fikirleri (bilmeden) nasıl öldürüyoruz?
 • Yaratıcı fikirlerin somutlaştırılması, hayata geçirilmesi: İnovasyon
 • İş yerlerinde yaratıcı / inovatif kültür
 • Yeniliği / yaratıcılığı teşvik eden çalışma ortamları


 • Kimler Katılabilir?


  İş tanımları gereği kendilerinden farklı uygulamalar ve ürünler geliştirmeleri beklenen fonksiyon (ARGE, Pazarlama vb.) çalışanları ve kurum içinde farklı bakış açısıyla çalışmasını istediğimiz herkes.

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 2 gün sürelidir.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Yaratıcı Düşünme
  Değişime açıklık
  Risk alma
  Problem çözme

  Sunulan Fayda


  • Katılımcılar düşünce kalıplarını kıracaklar, sahip oldukları potansiyele inançlarını yükselterek daha cesaretle sorunların üzerine gidip, çözecekler, hatta problem yaşamayı beklemeden çevrelerini iyileştirme yönüne gideceklerdir.
  • Yeterince katılımcının yaratıcı problem çözme becerisi kazandığı kurumlarda organizasyonel esnekliğin arttığı, çeşitli alanlarda sıçramalar yaşandığı çalışma sistematiği oluşacaktır.
  •  

KİŞİSEL ETKİLİLİK- YAŞAM / ZAMAN YÖNETİMİ


Amaç


Katılımcıların, profesyonel yaşamlarını etkili bir şekilde planlayabilmeleri ve kontrol edebilmeleri, yapılmayı bekleyen iş yığınından önemli ve acil işleri tespit ederek zamanında tamamlayabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Kapsam


 • Zaman yönetiminin önemi ve kişisel başarıya katkısı
 • Zaman yönetiminin ana prensipleri
 • Zaman yönetiminin anahtarı “Pareto” Prensibi
 • Zaman kaybettiren faktörler
 • Yaşamımızdaki önceliklerin belirlenmesi: Aciliyet – Önem analizi
 • Gün boyu enerji eğrisi, testere-dişi etkisi
 • Kişisel performans eğrisinin günlük analizi
 • Bölünmelerle başa çıkma (Kimler çalışmalarınızı bölüyor)
 • Günlük işi etkili organize etme
 • Verimliliği arttıran önlemler

Kimler Katılabilir?


Kurumda planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan çalışanlar hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İdeal Süre


Eğitimin süresi 1 gündür.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Planlama /Organizasyon
Öncelikleri Belirleme

Sunulan Fayda


 • Katılımcılar, iş hayatında planlama ve organizasyon alanında gelişime açık alanlarının farkına varacak, eğitimde önerilen araçları (acil ve önemli işler matrisi, yapılacaklar listesi, Pareto Prensibi ile bakış açısı v.b) kullanarak zamanı daha etkili kullanmanın yollarını bulacaklardır.
 • Aynı teorik bilgi ve araçlar katılımcıların kişisel gelişimine de katkı sağlayarak iş ve özel yaşam dengesini kurmalarına destek sağlayacaktır.

 

PROJE YONETİMİ


Amaç


Günümüz ekonomi şartlarında başarılı tüm kurumlar, rekabetçi fırsatları yaratmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir. Değişen sektör koşullarına göre yeni ürünler geliştirilmesi, kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi öncelik almaktadır. Bu seminer ile katılımcılara proje yönetimi ile ilgili temel tanımlar, proje yaşam döngüsünün safhaları aktarılmaktadır. Seminer, temel kavramlar ve araçlara ilişkin örnekler uygulamalı grup çalışmaları ile sürdürülmekte olup Project Management Institute’nin proje yönetimi ile ilgili geliştirdiği süreç ve modelini temel almaktadır.

Kapsam


 • Proje, proje yönetimi rutin işler temel tanımlar
 • Proje program ve projelerle yönetim
 • Stratejik proje yönetim ofisi
 • Kurumsal örgüt yapıları ve proje yönetimi uygulamaları
 • Proje yaşam döngüsünün safhaları
 • Planlama safhası temel tanımlar ve kavramlar
 • Proje planlamasında kullanılan araçlar ve teknikler
 • Kapsam ve zaman yönetimi - süreçler ve gannt, ağ planlaması
 • Maliyet yönetimi
 • Kalite ve risk yönetimi
 • Proje uygulama ve kontrol safhaları
 • Ekip gelişimi
 • Kazanılan değer analizi
 • Proje kapanışı, sürecin değerlendirilmesi

 • Kimler Katılabilir?


  Kurumsal verimlilik, yeni ürün geliştirme, araştırma geliştirme, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetim konularında çalışan birimlerden yönetici ve uygulamacı uzman seviyesindeki tüm çalışanlar hedef kitlesini oluşturmaktadır

  İdeal Süre


  Kurumun ve çalışanların ihtiyaçlarına göre 2 veya 3 gün olarak düzenlenecektir.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Hedef ve sonuçlar tanımlama
  İş planı geliştirme ve yönetimi
  Maliyet yönetimi
  Risk yönetimi
  Süreç Yönetimi
  Takım Çalışması
  Astlarını ve diğerlerini geliştirmek
  Çeşitliliği Yönetebilme

  Sunulan Fayda


  • Projelerini ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler ve kilometre taşları üzerine kurabilecekler.
  • Proje planlamasını ve programlamasını, kayıp zamanları en aza indirebilecek şekilde gerçekleştirebilecekler.
  • Projede ihtiyaç duyulan kaynakları, proje amaçlarına en uygun yapıda belirleyebilecekler ve en verimli ve etkili biçimde kullanabilecekler.
  • Risk oluşturabilecek faktörleri önceden belirleyebilecek, tedbirleri önceden alabilecek, riskin gerçekleşmesi durumunda projenin en az derecede etkilenmesini sağlayabilecekler.
  • Projeyi öngörülen bütçe ve zaman limitleri içinde ve kalite düzeyinde gerçekleştirebilecekler.
  • Kontrol sistemleri sayesinde kararlarını en hızlı ve en etkili biçimde alabilecekler.
  • Projedeki elemanların yüksek motivasyon ve verimle çalışmalarını sağlayabilecekler.
  • Çoklu proje ortamında başarılı bir proje yönetimi gerçekleştirebilecekler.

   

SUNUM BECERİLERİ


Amaç


Bu devirde işinin ehli olmak gerekli ama yeterli değil  Özellikle de kritik pozisyonlarda çalışan kişiler için, bilgisini / bilgesini en etkili şekilde ortaya koyabilmek, kendini en doğru ve etkileyici şekilde kariyer yollarında geliştirmek zorunda oldukları en temel yetkinlikler arasında yer alıyor. Bu program katılımcılara içerik ve görsel olarak etkili bir sunum hazırlama ve hazırlanan materyali topluluk karşısında güvenle sunma becerilerini kazandırma amacını taşımaktadır.

Kapsam


I. Sunum Öncesi (Hazırlık Dönemi)
 • İhtiyaçların belirlenmesi, hedef kitlenin analizi
 • Sunumun amacının belirlenmesi ve hazırlık yapılması
 • Görsel malzemelerin hazırlanması
II. Sunum Sırasında
 • Katılımcı ortamın sağlanması
 • Zor dinleyicilerle başa çıkma
 • Heyecanın verimliliğe dönüştürülmesi
 • Hazırlıksız konuşma
 • Gevşeme teknikleri
III. Etkili Konuşma ve Beden Dili
 • Doğru ve etkili konuşma yöntemleri
 • Beden dili / Etkili sözsüz iletişim

Kimler Katılabilir?


İç eğitimciler ile pozisyonu gereği kurum içinde veya kurum dışında sunumlar yapan kritik pozisyondaki kişiler bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İdeal Süre


Eğitim 2 tam gün sürelidir.

Katılımcı Sayısı


Katılımcıların sunumlarının videoya kaydedilmesi, izlenmesi ve sonrasında da katılımcılara birebir geribildirim verilmesi sebebiyle ideal katılımcı sayısı 8 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Sunum Becerileri
Kişisel farkındalık
İletişim
Etkileme

Sunulan Fayda


 • Katılımcılarda, insanların %70’inde görülen topluluk karşısında sunum yapma/konuşma kaygısı azaltılacaktır.
 • Kişilerin bu konuda kendilerine olan güvenleri arttırılacaktır.
 • Yaratıcılık ve etkileme yönleri ortaya çıkartılacaktır.

 

MÜZAKERE BECERİLERİ


Amaç


Katılımcılara müzakere becerileri kazandırarak, müzakere sürecini etkili bir şekilde yönetebilmelerini ve tüm tarafların kazanacağı bir şekilde sonuçlandırmalarını sağlamaktır. Katılımcılar vakalar ve alıştırmalarla paylaşılanları uygulama imkânı bulacaklar ve müzakere tarzları ile ilgili bilgilendirileceklerdir.

Kapsam


 • Müzakere süreci
 • İyi bir müzakerecinin özellikleri
 • Hazırlık yapmanın gücü
 • Uyuşmazlığın kaynakları
 • Müzakere tarzları
 • Sert
 • Yumuşak
 • İlke Merkezli
 • Müzakerede iletişimin ve karşı tarafı analiz etmenin önemi
 • Kazan/kazan yaklaşımı
 • Kilitlenme/Nasıl aşılır
 • Uzun vadeli ilişki ve ortaklık kurmanın stratejisi

 • Kimler Katılabilir?


  Kurum için de iş tanımı gereği müzakere yapması gereken çalışanlar (ör: satın alma, satış profesyonelleri vb.)

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 1 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  Katılımcı sayısı en fazla 20 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Etkili müzakere edebilme
  İletişim
  Sistematik düşünme

  Sunulan Fayda


  • Kişilerin karşılıklı kazan- kazan yaklaşımı ile problemleri çözme becerilerinin gelişmesi
  • Kurumların iş dünyasında bıraktıkları izlenimin olumlu yönde gelişmesi
  •  

  Table of Contents