Yaratıcılığımızı Uyandıralım!

Baş döndürücü bir hızla değişen dünyamızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey değişime adapte olmak ve hatta değişimi yaratmak. Peki nasıl? Farklılaşarak, kalıpların dışına çıkarak, "bugün yeni bir şeyler söyleyerek". Mümkün mü? Evet, mümkün, hepimizde bu potansiyel var! Yeter ki farkına varalım, yeter ki kazı çalışmaları yapalım. Gelin birlikte fikir üretelim, hem de nasıl farklı fikirler üretebildiğimize şaşarak.