İnsanı Anlamak

Kurumlar en önemli kaynaklarının insan olduğunu söylüyorlar. “İnsan”ı ne kadar tanıyoruz? Düşünce süreçlerini, karar verme mekanizmalarını, kaygılarını, iç dünyalarını ne derece biliyoruz? Konuşmada, bilinen sosyal psikoloji deneylerinden ve insan bilim,  psikolojinin temel kavramlarından yola çıkarak ve örneklerle zenginleştirerek birlikte insanı anlamaya çalışıyoruz.  Bazen de bu verileri, kendi iş yaşamımıza nasıl adapte edebileceğimiz üzerinde birlikte fikirler üreterek ve kararlar alarak atölye çalışmasına dönüştürüyoruz.